Silence of the Tides

Cinema feature lenght documentary about the Wadden Sea. I will be working on this film during 2018/2019. More information will follow soon.

Persbericht:

Silence of the Tides krijgt toekenning Waddenfilm 2017

In het kader van het project Waddenfilm 2017 is Silence of the Tides geselecteerd. Het project ontvangt een realiseringsbijdrage van € 775.000 van het Waddenfonds.

Het Waddenfonds wil stimuleren dat een breed (internationaal) publiek kennis kan maken met de vele gezichten van het wad. Daarvoor kiest het Waddenfonds voor één filmproductie (documentaire/non fictie) waarmee het publiek in bioscopen en andere media het wad kan ervaren en die de uitzonderlijke kwaliteiten van het Waddengebied laat zien. Hiertoe is de regeling Waddenfilm 2017 in het leven geroepen. Waddenfilm 2017 is een samenwerking van het Waddenfonds en het Filmfonds. Het Waddenfonds stelt de realiseringsbijdrage beschikbaar en het Filmfonds voert de regeling uit.

Silence of the Tides
Een film van Pieter-Rim de Kroon
Producent: Windmill Film BV

Silence of the Tides is een film voor het grote doek waarin de continue ‘ademhaling’ van het Waddengebied centraal staat. Een film over getijden, steeds terugkerende cycli en contrasten. Over de relatie tussen mens en natuur, die het unieke karakter van het Wad op eigen wijze vormgeeft. Tegen een decor van mist, wind, water en land, het constant veranderende licht en altijd aanwezige horizon.